Contact us


Sales


Purchasing


Servicearoja s.r.o.
Úprkova 1876, 696 62 Strážnice, Czech Republic - European Union
(google maps)

V současné době probíhá fúze obchodní společnosti AROJA, s.r.o., IČO: 269 78 199, se sídlem Úprkova 1876, 696 62 Strážnice, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49252 a společnosti xorfex s.r.o., IČO: 042 50 931, se sídlem Opletalova 688, 783 91 Uničov, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 62944. Nástupnická společnost bude s názvem aroja xorfex s.r.o., IČO: 269 78 199, se sídlem Úprkova 1876, 696 62 Strážnice. Následně po splnění zákonných podmínek bude na těchto stránkách společnosti zveřejněn projekt fúze a oznámení o přechodu práv a povinností v souladu se zákonem 125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev.
(oznámeníprojekt fúze)

At the present, a fusion is under way, of the company AROJA, s.r.o., Commercial registration No.: 269 78 199, registered office at Úprkova 1876, 696 62 Strážnice, registered in the public register of the Regional Court in Brno, section C, file 49252 and the company xorfex s.r.o., Commercial registration No.: 042 50 931, registered office at 688, 783 91 Uničov, registered in the public register of the Regional Court in Ostrava, section C, file 62944. The „successor“ company will be called aroja xorfex s.r.o., Commercial registration No.: 269 78 199, registered office at Úprkova 1876, 696 62 Strážnice. Following the fulfilment of the legal conditions, there will be an announcement of the merger project on this company website and an announcement of the transition of rights and obligations in accordance with the Act No. 125/2008 Coll., on Transformations of Commercial Companies and Cooperatives.
(announcementmerger agreement)

Contact formName and surname:
E-mail:
 
Phone:
Your message:


Find your distributor

European countries


Germany

 


Switzerland

 


France

 


Danmark

 


Netherlands, Belgium, Luxembourg

 

Eastern European Countries

Konica Minolta CZ
Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Slovenia, Croatia, Romania, Bulgaria, Lithuania, Latvia, Estonia

 

Other countries